Organizacijų vadovams ir darbuotojams

Vadovavimo mokymai

Organizacijų vadovams ir darbuotojams

Efektyvi vadovų komunikacija

Šiandieninė vadovo lyderio samprata neįsivaizduojama be stiprios komunikacijos valdymo kompetencijos bei gebėjimo kurti aukšto pasitikėjimo kultūrą, palankią keitimuisi idėjomis ir bendradarbiavimui, puoselėjančią atvirumą ir sąžiningumą, skatinančią tobulėjimą ir kūrybiškumą.  Vadovų komunikacija turi svarbų (o kartais ir lemiamą) vaidmenį valdant organizacijos pokyčius bei siekiant tikslų.

Vadovų komunikacijos mokymai skirti vadovų komunikacijos gebėjimams stiprinti, suteikti žinių ir praktinių įgūdžių atpažinti komunikacijos barjerus, pasipriešinimo pokyčiams mechanizmus, išmokti meistriškai naudoti vadovo komunikaciją kaip svarbią vadovavimo komandai priemonę. Mokymuose vadovai skatinami geriau pažinti save, tyrinėjamas vadovo kontaktas su komanda, skatinama ieškoti kiekvienam autentiškam vadovavimo stiliui labiausiai tinkamų komunikacijos būdų, ugdomas kūrybiškumas.

Organizacijų vadovams ir darbuotojams

Pokyčių valdymas

Pokyčiai tapo neatskiriama šiuolaikinio organizacijų pasaulio dalimi, tačiau sėkmingas pokyčių valdymas neretai tampa iššūkiu net ir labiausiai patyrusiems vadovams. Kad šis procesas būtų nuoseklus ir sistemingas, o organizacija sklandžiai pereitų į pageidaujamą būseną, itin svarbus vadovo vaidmuo, jo gebėjimas įtikinti, kad pokyčiai būtini, bei įtraukti darbuotojus į pokyčių valdymo procesus.

Pokyčių valdymo mokymai skirti ne tik suvokti svarbiausius sėkmingo pokyčių valdymo veiksnius, bet ir įgyti žinių apie darbuotojų elgesio modelius bei pasipriešinimo mechanizmus. Ugdomi praktiniai įgūdžiai, kurie padeda kurti atvirą santykį su žmonėmis pokyčių akivaizdoje. Mokymuose kalbame apie tai, kaip užtikrinti psichologinį saugumą, kas yra efektyvi komunikacija, kaip suderinti asmeninius žmonių tikslus su organizacijos tikslais, kaip pasirinkti tinkamiausią organizacijai pokyčių įgyvendinimo modelį. Remdamiesi Jūsų užklausa, formuojame praktinius įgūdžius sprendžiant konkrečias Jūsų organizacijai aktualias situacijas.

Organizacijų vadovams ir darbuotojams

Turite klausimą?
Susisiekite su mumis!