Organizacijų vadovams ir darbuotojams

PAlaikymo grupė darbuotojams

Organizacijų vadovams ir darbuotojams

palaikymo grupė darbuotojams

Organizacijos komanda – tai lyg vienas organizmas, kurio kiekvieno nario emocijos, elgesys, sąmoningumas, efektyvumas, kintantis motyvacijos lygis neišvengiamai veikia kitą komandos narį. Susiduriant su profesiniais iššūkiais ar vykstant organizaciniams pokyčiams, neapibrėžtumui, iškyla ir aštriausiai pasireiškia žmogiškieji faktoriai (baimė, motyvacijos stoka, nepasitikėjimas, nerimas, nuolatinis stresas, įtampa, pasipiktinimas ir pan.), kurie ilgainiui ima sklisti komandoje ir pamažu įneša chaoso, mažėja motyvacija, pasitenkinimo darbu lygis, silpnėja pasitikėjimas kolegomis bei vadovais.

Palaikymo grupės darbuotojams tikslas – sukurti saugią erdvę, kur darbuotojai galėtų dalintis kylančiais išgyvenimais, ieškotų sprendimų kaip įveikti sudėtingas situacijas darbe, kaip nepernešti asmeninio gyvenimo nuotaikų į profesinę aplinką ir atvirkščiai, kurtų bendrystę ir stipresnį ryšį su bendradarbiais.

Kokia nauda?

  • Stiprinami gebėjimai atpažinti kylančias emocijas ir jų priežastis;
  • Stiprinami gebėjimai išlaikyti darbo našumą ir motyvaciją, esant nenumatytoms aplinkybėms, pokyčiams ir iššūkiams;
  • Mokomasi laiku identifikuoti tinkamą poreikį pagalbai iš kolegų;
  • Lavinami įgūdžiai reikiamų resursų paieškoje;
  • Stiprinamas ryšys su kolegomis, kad vieni kitiems taptų palaikymu ir pagalba kasdienos profesiniuose iššūkiuose;
  • Ugdomi gebėjimai išlikti aukščiausio lygio savo srities profesionalais net ir siaučiant didžiausioms audroms;
  • Stiprinamos asmeninės savybės, išryškinamos stipriosios pusės;
  • Sukuriama saugi erdvė „išventiliuoti“ susikaupusias neigiamas emocijas ir grįžti į vidinį stabilumą.

Organizacijų vadovams ir darbuotojams

Turite klausimą?
Susisiekite su mumis!