Organizacijų vadovams ir darbuotojams

Psichologinio saugumo ir gerovės programa

Organizacijų vadovams ir darbuotojams

Pastarųjų metų organizacijų efektyvumo tyrimai rodo, kad psichologinis saugumas yra esminis elementas, turintis didžiausios įtakos komandos efektyvumui. Nors kiti elementai – tarpusavio priklausomybė, struktūra, aiškumas bei asmeninė prasmė – taip pat svarbūs, teigiami pokyčiai komandose prasideda nuo saugios aplinkos kūrimo.

Psichologinio saugumo ir gerovės programa apima nuoseklų, organizacijos duomenimis ir įsiklausymu į jos poreikius pagrįstą pokyčio procesą. Programą sudaro trys žingsniai: 

 • Darbuotojų saugumui ir gerovei turinčių įtakos veiksnių įvertinimas. Remdamiesi organizacijos duomenimis (arba atlikę papildomus tyrimus), analizuojame tokias sritis, kaip darbuotojų emocinė savijauta, reikalavimai ir kontrolė, asmeniniai santykiai, vadovavimas, darbo turinys ir organizavimas, darbo ir asmeninio gyvenimo sąveika.
 • Organizacijos pokyčių plano sudarymas ir įgyvendinimas. Darbuotojų psichologinio saugumo ir gerovės kūrimo planą parengiame atsižvelgdami į tyrimo duomenis, jis apima procesus, kurie skatintų gerovę konkrečioje organizacijoje: specializuotą vidinių mokymų arba komandų stiprinimo renginių programą, asmeninio tobulėjimo ir profesinio augimo temų sąrašą, individualias rekomendacijas vadovams, emocinės sveikatos (palaikymo) grupių veiklą bei individualių konsultacijų teikimą.
 • Pokyčių stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas. Organizacijai suteikiame metodinę pagalbą, įgalinančią toliau stebėti ir palaikyti darbuotojų psichologinį saugumą bei gerovę.
 • Sprendžiamos sisteminės organizacijos problemos.
 • Kuriamas psichologinis saugumas.
 • Auga darbuotojų produktyvumas ir pasitenkinimas darbu, gerėja darbo kokybė.
 • Didėja darbuotojų atsparumas pokyčiams ir stresui.
 • Komandos nariai išmoksta įveikti sunkumus kartu, ima veikti išvien.
 • Auga bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo ir mokymosi vieniems iš kitų galimybės.
 • Mažėja darbuotojų kaita – tampa lengviau išsaugoti ir pritraukti talentus.
 • Gerėja darbdavio įvaizdis ir patrauklumas.

Organizacijų vadovams ir darbuotojams

Turite klausimą?
Susisiekite su mumis!